Resultaten overzetactie 2019

De populatie padden en Bruine kikkers op Kattenbroek is haast volledig verdwenen.

Heel het oorspronkelijke moerasgebied is daar ondertussen ingenomen door sportvelden, waaronder verschillende kunstgrasvelden met zwarte rubberbolletjes en bergen zand op de plek waar de meeste padden vanuit hun wintergebied naar de poel trokken. In 2015 en 2016 hebben we nog 300 padden overgezet, vandaag de dag amper 29 .

Gedetailleerde resultaten vind je op het Hyla Paddenportaal:
 • Arendsnest
 • Kattenbroek
 • Aan Arendsnest zijn er dit jaar weer veel families met kinderen komen helpen. Er werden bordjes geplaatst met de vraag om geen zwerfvuil achter te laten en de buurtbewoners hebben vooraf zelf een zwerfvuilactie gehouden langs de wandelroute. Toch blijft het autoverkeer daar voor problemen zorgen.

  De populatie van gewone pad blijft aan Arendsnest zo wat dezelfde, Bruine kikker deed het ook hier minder goed dit jaar. Omdat de paddentrek al vroeg begon elders in de provincie zijn wij ook vroeger op pad gegaan. Hierdoor kwamen we dit jaar wel meer salamanders tegen.

  Ook dit jaar hebben nieuwe vrijwilligers massaal de weg naar onze website gevonden.

  Een dikke merci aan al wie heeft bijgedragen aan het welslagen van het 11de paddenseizoen in Edegem.

  Wil jij volgend jaar ook graag meewerken aan de paddenactie in Edegem? Schrijf je dan meteen in!

  Kris Vos, Natuurpunt

  Paddenoverzetactie Edegem 2022

  Resultaten vorige acties

  Gewone pad
  Mevrouw pad geeft meneer pad een lift naar de voortplantingspoel.
  Natuurpunt logo