Resultaten overzetactie 2018

Na 10 jaar padden rapen op Kattenbroek blijft de populatie gewone padden maar krimpen. In 2015 en 2016 hebben we nog een 300 padden overgezet in deze oorspronkelijke moeraszone, vandaag de dag amper 178 , veel van de oorspronkelijke habitat is er ook niet meer te vinden. In 2013 brachten we 161 vrolijke Bruine kikkers naar de kikkerbeek, dit jaar amper 26 .

Gedetailleerde informatie vind je op het Hyla Paddenportaal:
Arendsnest en Kattenbroek .

Het paddenseizoen was hevig maar zeer kort. Tijdens de piekdagen van 9 tot 12 maart werden aan de waterbuffer van Ter Elst tientallen padden platgereden, ondanks onze talrijke vrijwilligers die daar in groepjes rondliepen.

Aan Arendsnest zijn er dit jaar veel families met kinderen komen helpen en we kregen ook nog extra ondersteuning van de gemeente. Er werden zogenaamde 'dagslapers' geplaatst om de automobilisten extra te waarschuwen voor overstekend wild. Ook bordjes met de vraag om geen zwerfvuil achter te laten hebben geholpen en de buurtbewoners hebben vooraf zelf een zwerfvuilactie gehouden langs de wandelroute. Toch blijft het autoverkeer daar voor problemen zorgen.

De populatie van gewone pad blijft aan Arendsnest zo wat dezelfde, Bruine kikker deed het ook hier minder goed dit jaar. Omdat de paddentrek al vroeg begon elders in de provincie zijn wij ook vroeger op pad gegaan. Hierdoor kwamen we dit jaar wel meer salamanders tegen.

De amfibiedagen in de bioklas waren zoals altijd heel leuk, zowel voor de kinderen als voor de begeleiders. Graag bij deze een oproep aan vrijwilligers die ons volgend jaar mee willen komen helpen.

Ondertussen zijn we ook mee ingestapt in een project rond Hazelworm, onder de vleugels van Hyla Beneden Nete. Deze zomer (2018) was echter abnormaal lang warm en droog waardoor de speciale schuilplaatsen die wij hebben gemaakt voor dit schuwe reptiel niet bezocht zijn, tenzij door enkele muisjes en een zeldzame pad.

Opvallend dit jaar is de toenemende bezorgdheid van buurtbewoners, mensen melden ons meer en meer problemen ivm overstekende padden of kikkers, elders in onze gemeente, alarmeren ons wanneer er kikkerdril dreigt uit te drogen, melden ons problemen ivm Groene kikkers. Niet alle problemen kunnen wij oplossen, maar dat de mensen mee zorg beginnen te dragen voor de natuur in hun buurt en dat men massaal de weg naar onze website gevonden heeft kan alleen maar toegejuicht worden, want dat is uiteindelijk onze bedoeling.

Een dikke merci aan al wie heeft bijgedragen aan het welslagen van het 10de paddenseizoen in Edegem.

Wil jij volgend jaar ook graag meewerken aan de paddenactie in Edegem? Schrijf je dan meteen in!

Kris Vos, Natuurpunt

Paddenoverzetactie Edegem 2022

Resultaten vorige acties

Gewone pad
Mevrouw pad geeft meneer pad een lift naar de voortplantingspoel.
Natuurpunt logo